WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE PROJEKT
EEVTT – Embracing European Values Through Tales
2018-1-RO01-KA201-049310
na poziomie międzynarodowym


WARSZTATY MIĘDZYNRODOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 20.03.2019 r. w Warszawie miały miejsce wyjątkowe warsztaty o charakterze teatralno – muzycznym, których realizacja była możliwe dzięki współpracy naszej szkoły ze Studiem ATM pod kierownictwem pani Anny Salamon–Kalinowskiej oraz Mazowieckim Instytutem Kultury.

Film z warsztatów „HERO”:

Zajęcia 1:

Zajęcia 2:

Zajęcia 3:

Zajęcia 4:

UROCZYSTOŚĆ POWITANIA PARTNERÓW PROJEKTU W POLSCE

   

Podczas I Krótkoterminowej Wymiany Grup Uczniów w Polsce dnia 18.03.2019 r. odbyło się uroczyste powitanie partnerów zagranicznych projektu w Szkole Podstawowej nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie. Goście wysłuchali przemówienia powitalnego pani dyrektor Krystyny Sosnowskiej, jak również utworów muzycznych w językach krajów partnerskich, które przygotował na tą okoliczność pan Paweł Stelmach z uczniami. Podczas wydarzenia miał miejsce taniec powitalny z flagami krajów goszczących w Polsce, który koordynował pan Łukasz Matera. Uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem pani Anny Muszyńskiej i pani Katarzyny Białej wystawili na scenie polską bajkę „Bazyliszek”, która będzie reprezentowała nasz kraj w projekcie EEVTT – „Embracing European Values Through Tales”. Zakończeniem powitania był pokaz taneczny najmłodszych uczniów, których przygotowała na to wydarzenie pani Moniki Binkiewicz oraz wspólne zaśpiewanie hymnu projektu „Unite Europe”.

Uroczystość powitalna:

WARTOŚCI UNIWERSALNE W BAJCE „BAZYLISZEK”

   

Podczas II Krótkoterminowej Wymiany Grup Uczniów w Grecji dnia 08.05.2019 r. dwójka uczniów z naszej szkoły Robin Kondrat oraz Stanisław Kublik przedstawiła na forum międzynarodowym uniwersalne wartości, które występują w bajce „Bazyliszek”. Plakaty zaprezentowane w Amaliadzie zostały wykonane przez uczniów klasy 7b pod opieką pani Małgorzaty Sobczyk.

Prezentacja o wartościach w bajce „Bazyliszek”

JAK NAPISAĆ BAJKĘ NOWOCZESNĄ?

 

III Krótkoterminowa Wymiana Grup Uczniów w Turcji (07/10/2019 – 11/10/2019) przyczyniła się do zdobycia kompetencji lingwistycznych, niezbędnych do napisania bajki nowoczesnej w oparciu o wartości uniwersalne. Uczennice klasy 8B Karolina Hoszwa oraz Patrycja Seklecka reprezentowały nasz kraj na forum międzynarodowym w Antalii.

PREZENTACJA PŁYTY „TRADITIONAL TALES” W TURCJI

Podczas drugiego międzynarodowego spotkania projektowego, które odbyło się w mieście Antalya w Turcji w terminie 6/10/2019 – 12/10/2019 zaprezentowane zostały płyty CD „Traditional Tales”, za których wykonanie odpowiedzialny był zespół uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Polska delegacja przekazała produkt roku reprezentantom krajów partnerskich z Turcji, Grecji, Macedonii, Portugalii oraz Rumunii.

EUROPEJSKIE WARTOŚCI W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

Czwarta krótkoterminowa wymiana grup uczniów w szkole średniej S.S.O.U „Mosha Pijade” w Tetovie w Macedonii przyczyniła się do wypromowania w środowisku międzynarodowym europejskich wartości, które można odnaleźć w Polskim społeczeństwie. Podczas spotkania, które miało miejsce od 09/03/2020 do 13/03/2020 dwójka uczniów naszej szkoły Karol Skłodowski i Mikołaj Hołozubiec, zaprezentowali na forum międzynarodowym główny zamysł polskiej bajki nowoczesnej, scharakteryzowali jej głównych bohaterów, jak również opowiedzieli o przebiegu planowanych wydarzeń.

MIĘDZYNANRODOWE SPOTKANIE W HISZPANII

Wyjazd nauczycieli naszej szkoły do hiszpańskiego miasta Purchena przyczynił się do promocji płyty „Traditional Tals” wśród odbiorców projektu „Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa” w lutym 2020 r. Produkt roku został wręczony przedstawicielom szkoły IES Entresierras, jak również Urzędu Miasta Purchena oraz zaproszonym gościom z Włoch i Czech.

WYMIANA MIEDZYNARODOWA Z PROJEKTU „GREEN SCHOOL, GREEN FUTURE”

Niepowtarzalną okazją do promowania osiągnięć z projektu „EEVTT” była wymiana międzynarodowa w Polsce, w której wzięło udział 15 uczniów zagranicznych i 13 nauczycieli z Portugalii, Turcji, Włoch, Grecji oraz Szwecji w dniach 13.10.2019 – 19.10.2019 r. Celem międzynarodowego spotkania była realizacja zadań wynikających z uczestnictwa szkoły w projekcie „Green school, green future” z programu Erasmus+. Zaproszeni goście zapoznali się z bajkami zamieszczonymi na płycie „Traditional Tales”.