TRANSNATIONAL MEETING 1: RUMUNIA, BACAU
9/12/2018 – 13/12/2018

 

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe z projektu „EEVTT – Embracing European Values Through Tales” odbyło się w Bacau w Rumunii.

ZREALIZOWANE ZADANIA:

  • prezentacje o szkołach i miastach partnerskich projektu,
  • analiza celów, działań, oczekiwanych rezultatów oraz wpływu projektu,
  • opracowanie planu pracy i rozpowszechnienia projektu,
  • omówienie zagrożeń komunikacyjnych,
  • monitorowanie i ocena realizowanych działań,
  • przegląd europejskiego kwestionariusza dotyczącego uniwersalnych wartości,
  • ustalenie terminów innych spotkań międzynarodowych oraz krótkoterminowych wymian grup uczniów.

DOKUMENTY:

Agenda of the meeting (pdf)
Activity report (pdf)

Osoby reprezentujące naszą szkołę: Sylwia Łachmańska, Małgorzata Sobczyk

Podczas międzynarodowego spotkania projektowego odbywało się szkolenie pt. „Interactive Course in Narratology and Creativity”. Kurs obejmował zagadnienia teoretyczne z zakresu struktury baśni. Uczestnicy obejrzeli baśń reprezentatywną dla kultury i literatury rumuńskiej zatytułowaną ” White Moor”/”Harab-Alb”. Następnie dokonano analizy obejrzanej baśni i porównano wersję literacką z filmem z 1965 r. W dalszej części warsztatów uczestnicy wykonywali ćwiczenia w grupach, które polegały na tworzeniu własnych wersji baśni, odsłaniających podstawowe wartości ogólnoludzkie oraz poruszających najważniejsze problemy współczesnej Europy.

DOKUMENTY:

Agenda of the transnational course (pdf)

Osoby reprezentujące naszą szkołę: Justyna Ćwik, Małgorzata Kurzątkowska