SSOU MOSHA PIJADE

Tetovo, Macedonia

 

         

Szkoła średnia S.S.O.U „Mosha Pijade” powstała w 1928 roku. W pierwszym roku swojego istnienia posiadała tylko 30 uczniów. Głównym celem szkoły było kształcenie w dziedzinie rolnictwa, tak aby uczniowie mogli wykorzystywać w praktyce nabytą wiedzę na własnym terenie lub w gospodarce rolnej. W latach 1945/46 nauka w szkole trwała 3 lata, zaś w latach 1950/51 placówka przekształciła się w szkołę 4 letnią.

Oprócz nauczania teoretycznego i praktycznego w trakcie roku szkolnego, w okresie letnim przez jeden miesiąc odbywała się praktyka sezonowa. W przeciwieństwie do nauczania praktycznego realizowanego w budynku szkolnym, praktyka sezonowa miała miejsce w gospodarkach państwowych oraz instytucjach rolniczych i weterynaryjnych. Pod koniec edukacji uczniowie zdawali egzamin końcowy. W 1960 roku szkole została nadana nazwa „Mosha Pijade” – szkoła rolnicza. W dniu 27.12.1973 powstały następujące profile: Technik rolny, Rolnictwo – Mechanika Maszyn, Mechanika. W roku szkolnym 1977/78 wykwalifikowano personel do poprowadzenia zajęć w klasach o profilu dotyczącym przetwórstwa spożywczego i gastronomii. W wyniku zwiększonego zapotrzebowania na personel weterynaryjny w społeczności szkolnej otwarte zostały oddziały weterynaryjne. W klasach o profilu mechanicznym rozpoczęto przygotowywać uczniów do wykonywania następujących zwodów: ślusarz , spawacz, blacharz, kowal metalu itp.

Z powodu wzrastającej liczby uczniów w 1983 r. wybudowano nowy budynek szkolny, wyposażony w nowoczesny sprzęt, potrzebny do skutecznego nauczania. Wzrost liczny pojazdów silnikowych, transport pasażerów i transport bydła wzbudzają zainteresowanie zawodów związanych z ruchem drogowym, które zostały wprowadzone w 1995 r., podobnie jak profil przyuczający do zawodu cieśla. Duże zainteresowanie leśnictwem sprawiło, że w 2004/20005 r. pojawił się możliwość nauczenia tego zawodu.

Podążając za potrzebami rynku pracy, szkoła przekształciła się w nowoczesne centrum oferujące następujące profile nauczania: technik mechanik, mechanik samochodowy, technik ruchu drogowego, technik transportu i spedycji, technik rolnictwa, technik produkcji rolnej, technik weterynarii, przewodnik turystyczny, kelner, technik architektury krajobrazu, technik komputerowy, technik budowlany.

   

W szkole uczy się 1264 uczniów w wieku od 14 do 18 lat. Nauczanie odbywa się w języku macedońskim i albańskim. Oprócz Macedończyków i Albańczyków do szkoły uczęszczają również Turcy, Romowie, Macedończycy z religią muzułmańską. Do placówki uczęszczają uczniowie z miasta Tetovo i okolicznych wiosek. Łączna liczba pracowników szkoły wynosi 213 osób. Szkoła ma dwa budynki szkolne, w tym 42 sale lekcyjne, gabinety, warsztaty, bibliotekę, podwórko, dział mechaniczny, mini-mleczarnię, farmę krów i świń oraz tereny sportowe.