TRANSNATIONAL MEETING 2: TURCJA, ANTALYA
6/10/2019 – 12/10/2019

 

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w mieście Antalya w Turcji.

ZREALIZOWANE ZADANIA:

 • ocena pierwszego roku pracy nad projektem EEVTT,
 • analiza zrealizowanych działań,
 • podjęcie  decyzji w sprawie najbliższych aktywności,
 • sporządzenie planu pracy i rozpowszechniania projektu,
 • praca nad raportem końcowym
 • analiza wyników oraz wpływu projektu po pierwszym roku współpracy,
 • ocena produktu stworzonego na zakończenie pierwszego roku współpracy: płyty CD z bajkami tradycyjnymi,
 • plan pracy dotyczący krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Macedonii,
 • ocena podjętych działań na o stronie projektowej, na grupie na Facebooku, platformie e-Twinning,
 • podpisywanie listy obecności,
 • wypełnienie formularzy ewaluacyjnych,
 • otrzymanie certyfikatów uczestnictwa.

DOKUMENTY:

 • Agenda of the meeting (pdf)
 • Activity report (pdf)

Nauczyciele reprezentujący naszą szkołę: Pani Dyrektor Krystyna Sosnowska, Małgorzata Sobczyk