Agrupamento de Escolas Boa Água

Quinta do Conde, Portugalia

 

       

Agrupamento de Escolas da Boa Água (AEBA) to publiczna szkoła z siedzibą w Quinta do Conde (okolice Sesimbry), do której uczęszcza 1490 uczniów w wieku od 3 do 16 lat. W placówce wyróżnia się następujące oddziały: Szkoły podstawowe – Escola Básica nr 2 da Quinta do Conde, Escola Básica nr 1 do Pinhal do General, przedszkole – Jardim de Infância do Pinhal do General, zintegrowana szkoła podstawowa – Escola Básica Integrada da Boa Água.

W szkole pracuje 140 nauczycieli i 56 pracowników administracyjnych, którzy poprzez swoją codzienną pracą odpowiadają na potrzeby wszystkich uczniów. Budynki szkolne zostały zbudowane w 2009 r. Społeczność lokalną szkoły tworzą rodziny, które zamieszkują okoliczne tereny ze względu na atrakcyjne ceny ziemi, gdyż Quinta do Conde, która liczy 30000 mieszkańców, znajduje się zaledwie 30 km od Lizbony.

     

W placówce uczy się wielu cudzoziemców, zwłaszcza z Brazylii, krajów afrykańskich z językiem portugalskim jako urzędowym, jak również krajów Europy Wschodniej. Mniejszości narodowe stanowią około 4% portugalskich uczniów. W ofercie szkoła posiada specjalne programy, takie jak PNNSP – program pozwalający na rozwój portugalskich umiejętności językowych i ich integrację w portugalskim systemie szkolnym. Uczniowie są oceniani po przybyciu do szkoły portugalskiej – zaczynają uczyć się portugalskiego na jednym z 3 poziomów. Uczniowie, którzy mają problemy w nauce mogą skorzystać z dostosowania programów do swoich potrzeb rozwojowych, aby możliwe było ukończenie przez nich szkoły średniej.

W zespole szkół co trzy miesiące odbywają się testy ewaluacyjne. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych w lipcu przeprowadzane są badania oceniające wydajność pracy szkoły, jak również obszary wymagające poprawy, analizie poddawane są mocne słabe strony, jak również najważniejsze osiągnięcia uczniów. W trakcie ewaluacji przedstawiany jest plan ulepszeń na następny rok szkolny, wybrany zostaje zespół, który zobowiązuje się do wprowadzenia niezbędnych zmian.