Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków”

Warszawa, Polska

 

     

Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku przy ulicy Ostródzkiej 175, który ma trzy kondygnacje. Do dyspozycji uczniów są: dwadzieścia dwie sale lekcyjne (w tym dwie komputerowe, pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, językowa), biblioteka z czytelnią, hala sportowa z boiskiem do koszykówki i siatkówki, dwa boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią, stołówka, gabinet zajęć terapii pedagogicznej, gabinety pedagogów i psychologów, gabinet logopedy, świetlica, gabinet pielęgniarki. Szkoła jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Od roku szkolnego 2018/2019 zajęcia prowadzone są w nowym budynku mieszczącym się przy ul. Chudoby 4. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła otrzyma nową lokalizację przy ul. Hemara 15. Od początku istnienia w placówce funkcjonują klasy ogólne, integracyjne oraz sportowe.

Aktualnie do szkoły uczęszcza 981 uczniów, którzy uczą się w: 3 klasach sportowych (piłka nożna i lekka atletyka), 12 klasach dwujęzycznych z nauczaniem dwujęzycznym w ramach lekcji biologii, chemii, fizyki, historii oraz geografii i 13 klasach ogólnych oraz 9 klasach edukacji wczesnoszkolnej. W ramach oddziałów ogólnych funkcjonują klasy z rozszerzeniami programowymi z: matematyki, informatyki, języka hiszpańskiego, polskiego, geografii, biologii, chemii, wychowania fizycznego, fizyki, historii.

   

Nad edukacją, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem uczniów czuwa doskonale przygotowana kadra. W szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej. Łącznie placówka zatrudnia 130 nauczycieli. Kadra pedagogiczna szkoły ma nieustanne szanse do podnoszenia swoich kompetencji, poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ponad 20 kołach zainteresowań i w 16 zajęciach wyrównawczych, na których rozwijają swoje zdolności, jak również pokonują trudności w uczeniu się.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 368 redagują gazetkę szkolną „Nawiasem mówiąc”, która poprzez harmonijne połączenie obrazu i tekstu opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia naszej szkoły. Nasi najmłodsi podopieczni rozwijają swój warsztat twórczy, pisząc artykuły do gazetki „Nawiasek”. Uczniowie klas młodszych i starszych uczestniczą w licznych konkursach wiedzy, recytatorskich, literackich, artystycznych, sportowych o zasięgu międzyszkolnym, rejonowym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia.