2018-1-RO01-KA201-049310

V KRÓTKOTERMINOWA WYMIANA GRUP UCZNIÓW: PORTUGALIA, QUINTA DO CONDE
MOTYW PRZEWODNI: „FAIRY-TALE EUROPE”
11/05/2020 – 15/05/2020

 

Piąta krótkoterminowa wymiana grup uczniów z projektu „EEVTT – Embracing European Values Through Tales” odbędzie się w szkole Agrupamento de Escolas da Boa Água (AEBA) w Quinta do Conde. W wydarzeniu weźmie udział 14 nauczycieli zagranicznych oraz 21 uczniów z następujących krajów: Rumunia, Macedonia, Grecja, Turcja, Portugalia. Celem ostatniego spotkania będzie podsumowanie dwuletniej pracy projektowej, jak również oryginalna prezentacja nowoczesnych bajek, pisanych przez uczniów w drugim roku istnienia projektu EEVTT.