2018-1-RO01-KA201-049310

IV KRÓTKOTERMINOWA WYMIANA GRUP UCZNIÓW: MACEDONIA, TETOVO
MOTYW PRZEWODNI: „MY EUROPEAN VALUE”
09/03/2020 – 13/03/2020

 

Czwarta krótkoterminowa wymiana grup uczniów z projektu „EEVTT – Embracing European Values Through Tales” odbyła się w szkole średniej S.S.O.U „Mosha Pijade” w Tetovie. W wydarzeniu wzięło udział 14 nauczycieli zagranicznych oraz 21 uczniów z następujących krajów: Rumunia, Macedonia, Grecja, Turcja, Portugalia. Celem spotkania było dokonanie wyboru uniwersalnych wartości, które powinny być motywem przewodnim nowoczesnej bajki.

ZREALIZOWANE ZADANIA:

– uroczyste powitanie uczestników mobilności,
– uczestnictwo w zadaniach przełamujących lody: zabawy zapoznawcze w kole,
– zwiedzanie macedońskiej szkoły, sal lekcyjnych i pracowni warsztatowych,
– prezentowanie wstępnych wersji (szkiców) nowoczesnych baśni przez poszczególnych uczestników mobilności,
– wycieczka do Kanionu Matka,
– zwiedzanie stolicy Macedonii Północnej-Skopje,
– warsztaty z użyciem aplikacji app.nearpod.com i pisanie krótkiej historii dotyczącej wartości, której najbardziej brakuje współczesnemu społeczeństwu przez każdą z grup partnerskich,
– zwiedzanie Ochrydy i jej najważniejszych zabytków oraz rejs łodzią po Jeziorze Ochryd,
– wycieczka w góry Popowa Sapka,
– otrzymanie certyfikatów

REZULTATY SPOTKANIA:

DOKUMENTY:

UCZESTNICY MOBILNOŚCI:

Nauczyciel: Justyna Ćwik
Uczniowie: Karol Skłodowski (8B), Mikołaj Hołozubiec (8C)

GALERIA ZDJĘĆ: