TRANSNATIONAL MEETING 3: PORTUGALIA, QUINTA DO CONDE
10/05/2020 – 16/05/2020

 

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w mieście Quinta do Conde w Portugalii.

ZADAGNIENIA DO ZREALIZOWANIA:

  • ocena drugiego roku pracy nad projektem EEVTT,
  • upowszechnianie rezultatów pracy projektowej: płyta CD z nagraniem audio bajek tradycyjnych oraz książka internetowa z bajkami nowoczesnymi,
  • przygotowanie raportu końcowego,
  • analiza osiągniętych wyników, osiągniętego wpływu oraz zrealizowanych celów,
  • podpisanie listy obecności,
  • wypełnienie formularzy ewaluacyjnych,
  • otrzymanie certyfikatów uczestnictwa.